ส่งมอเตอร์ไซค์

ส่งมอเตอร์ไซค์ ส่งบิ๊กไบค์ มีประกันสินค้า ปลอดภัย ไว้ใจได้

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ ขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ หรือ ขนส่งรถบิ๊กไบค์ กับเรา เรายินดีรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างทางการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น รอยถลอก อุปกรณ์ต่างๆ แตก หัก ศูนย์หาย ดังต่อไปนี้…

  1. เมื่อลูกค้าใช้บริการ ส่งรถมอเตอร์ไซค์แบบธรรมดา เราจะรับประกันความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น รอยถลอก อุปกรณ์ต่างๆ แตก หัก ศูนย์หาย ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
  2. เมื่อลูกค้าใช้บริการ ส่งรถมอเตอร์ไซค์แบบด่วน เราจะรับประกันความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น รอยถลอก อุปกรณ์ต่างๆ แตก หัก ศูนย์หาย ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
  3. เมื่อลูกค้าใช้บริการ ส่งรถมอเตอร์ไซค์แบบเหมาคัน เราจะรับประกันความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น รอยถลอก อุปกรณ์ต่างๆ แตก หัก ศูนย์หาย ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

แต่ถ้าหาก รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถบิ๊กไบค์ ของลูกค้ามีราคาแพงกว่าวงเงินประกัน เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อประกันเพิ่มนะครับ ซึ้งขั้นตอนการซื้อประกันเพิ่ม จะมีขั้นตอนดังแต่ไปนี้…

การซื้อประกันส่งรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

  1. จ่ายค่าประกันเพิ่ม 2,500 บาท จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท
  2. จ่ายค่าประกันเพิ่ม 10,000 บาท จะได้รับความคุ้มครอง 1,000,000 บาท

การปฏิเสธความรับผิดชอบ‬

  1. เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณีหาก รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถบิ๊กไบค์ ที่ท่านนำมาส่งกับเรา เป็นรถที่ได้มาโดยผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นรถขโมยมา รถสวมทะเบียนปลอม รถหนีภาษี และ อื่นๆ
  2. ในวันส่งมอบ รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถบิ๊กไบค์ ลูกค้าต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของตัว รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถบิ๊ไบค์ หากเกิดความเสียหายให้แจ้งกับพนักงานขนส่งทันที “หากเกิดความเสียหายแล้วไม่แจ้งให้พนักงานของเราทราบโดยทันที เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี และ ท่านจะเรียกร้องสิทธิค่าชดเชยภายหลังไม่ได้”
  3. หากตกลงใช้บริการ ส่งรถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถบิ๊กไบค์ กับเรา เราถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนทุกอย่างแล้ว และ ท่านจะเรียกร้องสิทธิภายหลังไม่ได้!

หมายเหตุ: หากเกิดความเสียหายแล้วไม่แจ้งให้พนักงานของเราทราบโดยทันที เราจะถือว่าท่านได้รับรถในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และท่านจะเรียกร้องสิทธิค่าชดเชยภายหลังไม่ได้!

สนใจส่งมอเตอร์ไซค์ โทร.094-438-9999